Από την εις Επίσκοπον χειροτονία του Αρκαδίας Τιμοθέου 1956

Από την εις Επίσκοπον χειροτονία του, 1956