Από μαθήματα του τμήματος Αγιογραφίας – Ζωγραφικής, σχολ. έτους 2020 – 2021.