Από μαθήματα του τμήματος Αγιογραφίας, σχολ. έτους 2022 – 2023.