Από μαθήματα του τμήματος Αγιογραφίας – Ζωγραφικής, (παιδικό), σχολ. έτους 2021 – 2022.