Από μαθήματα του τμήματος Αγιογραφίας – Ζωγραφικής, σχολ. έτους 2021 – 2022.