Από έργα των μαθητών του τμήματος ντεκουπάζ, με μικτές τεχνικές ντεκουπάζ 2017.

Από έργα των μαθητών του τμήματος ντεκουπάζ, με μικτές τεχνικές ντεκουπάζ 2017.