ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 10.1.2011

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 10 Ἰανουαρίου 2011 στό Ἡράκλειο σέ συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑποδέχθηκε μέ πολλή χαρά τόν πρῶτον αἱρετό Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταῦρο Ἀρναουτάκη καί συζήτησε μαζί του θέματα σύγχρονου κοινωνικοῦ προβληματισμοῦ καί τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων τῶν ἐνδεῶν, ἔδωκε δέ ἔμφαση στόν προγραμματισμό καί τήν ὑλοποίηση προνοιακῶν δομῶν σέ παγκρήτιο ἐπίπεδο, γιά τήν ἐνίσχυση καί τήν ἀνακούφιση τῶν συνανθρώπων μας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στό νέο ἔτος, εὔχεται στόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου καλή καί εὐλογημένη χρονιά.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης