ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 24.2.2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 24  Φεβρουαρίου 2014 στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητός της.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τή συμπαράστασή της στό σεισμόπληκτο λαό τῆς Κεφαλλονιᾶς καί ἐνημέρωνει ὅτι ἤδη, μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Μεγαλονήσου, συγκεντρώνεται κάθε εἴδους βοήθεια γιά τούς δοκιμαζόμενους ἀδελφούς μας.
Ἐπίσης, σχετικά μέ τήν ἐπικείμενη καταστροφή χημικῶν ὑλικῶν στή θαλάσσια περιοχή τῆς Μεσογείου, δίπλα στή Μεγαλόνησο Κρήτη, γεγονός πού θά προκαλέσει τεράστια οἰκολογική καταστροφή μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες, ἡ Ἱεραρχία τῆς Μεγαλονήσου, ἐκφράζει, γιά ἄλλη μιά φορά, τήν ἔντονη διαμαρτυρία της πρός κάθε ἁρμόδιο καί ὑπεύθυνο καί τονίζει τήν ἀνάγκη διαφύλαξης καί προστασίας τοῦ περιβάλλοντος.
Μέ ἀφορμή τήν εἴσοδό μας, σέ λίγες ἡμέρες, στήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν πιστό λαό τῆς Μεγαλονήσου νά διέλθουμε ὅλοι μέ μετάνοια καί προσευχή τήν ἐπικείμενη περίοδο καί νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε μέ χαρά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης