ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 10.9.2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία σήμερα, 10  Σεπτεμβρίου 2014, καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ πολύ ἀγωνία καί πόνο ψυχῆς παρακαλουθεῖ τά θέματα τῶν τραγικῶν ἐξελίξεων στίς Χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, καταδικάζει τίς σφαγές καί τίς βιαιοπραγίες ἐναντίον τῶν χριστιανῶν καί ἄλλων συνανθρώπων μας καί τόν ξεριζωμό ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες τους, κάνει δέ ἔκκληση πρός κάθε ἁρμόδιο Φορέα γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς συνύπαρξης τῶν Λαῶν.

Στή δύσκολη οἰκονομική συγκυρία πού βιώνει ὁ τόπος καί ἡ Χώρα μας, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις, οἱ Ἱερές Μονές, οἱ Ἐνορίες καί τά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα συνεχίζουν μέσῳ τῶν Προνοιακῶν τους Δομῶν (Συσσίτια, Γηροκομεῖα, Κοινωνικά Παντοπωλεῖα, Κοινωνικά Ἰατρεῖα καί Φαρμακεῖα καί ἄλλες δράσεις), παρά τήν κάλυψη τῶν τεράστιων λειτουργικῶν τους ἐξόδων, νά συμπαρίστανται στούς ἀνθρώπους πού δοκιμάζονται καί πλήττονται ἀπό τήν φτώχεια, τήν ἀνεργία καί τήν ἐγκατάλειψη. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ὅπως ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικός Λαός, πληρώνει χωρίς εὐεργετικές διακρίσεις καί ἐξαιρέσεις τούς ἐπαχθεῖς φόρους, ἀκόμη καί στίς Προνοιακές καί Φιλανθρωπικές της Δομές. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπευλογεῖ καί ἐνισχύει τό σημαντικό αὐτό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκφράζει τήν ἀνησυχία, τή διαμαρτυρία καί τόν ἔντονο προβληματισμό της γιά τό μέλλον τῶν Προνοιακῶν καί Φιλανθρωπικῶν Δομῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τό ὁποῖο καθίσταται ἀβέβαιο, μετά καί τήν λήψη ἐπαχθῶν φορολογικῶν μέτρων σέ βάρος ὁλόκληρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὅπως εἶναι ἡ πρόσφατη ἐπιβολή Ἑνιαίου Φόρου Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ καί Σχολικοῦ ἔτους, ἡ Ἱερά Σύνοδος χαιρετίζει τούς μαθητές, τούς φοιτητές, τούς δασκάλους καί καθηγητές τῶν Σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Κρήτης, καί εὔχεται σέ ὅλους πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί κάθε πρόοδο.

Ἐπίσης, μέ ἀφορμή τήν εἴσοδό μας, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, στό νέο Ἐκκλησιαστικό Ἔτος, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου, ὑγεία, δυνάμεις καί ἀντοχές στούς δύσκολους καιρούς, τούς ὁποίους διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης