ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 19.12.2013

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε στήν ἕδρα της, τό Ἡράκλειο, σέ Συνεδρία, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2013, καί ἀσχολήθηκε μεταξύ τῶν ἄλλων μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος ἐξέφρασε τή χαρά της γιά τήν ἀναγραφή στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, τοῦ Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, συγχρόνου Ἁγίου καί διορατικοῦ Πατέρα, ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστός γιά τό ὑγιές ἐκκλησιαστικό φρόνημα, τά βαθειά Ἁγιοπνευματικά χαρίσματα καί τήν ὁσιακή ζωή του, μέσα στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μᾶς ἁγιάζει. Ἡ ἁγιασμένη καί σπάνια αὐτή μορφή τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ ὁποῖος συνδέεται μέ ἰσχυρούς πνευματικούς δεσμούς καί μέ τή Μεγαλόνησο Κρήτη μας, ἀποτελεῖ στίς δύσκολες ἡμέρες μας, παράδειγμα ἀφοσιώσεως στόν Θεό, ἀνεπιτήδευτης πίστεως καί ἀπροϋπόθετης ἀγάπης Χριστοῦ, μεγάλο θησαυρό καί εὐλογία στήν ἐποχή μας.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος, μέ πνεῦμα ποιμαντικῆς καί κοινωνικῆς εὐαισθησίας, συζήτησε γιά μιά ἀκόμη φορά διεξοδικά, τά τρέχοντα προβλήματα, τά ὁποῖα προκύπτουν ἀπό τήν οἰκονομική καί τή βαθύτερη πνευματική κρίση. Ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀποφάσισε νά ἀπευθυνθεῖ στόν Ἐξοχώτατο κ. Ἀντώνιο Σαμαρᾶ, Πρωθυπουργό τῆς Χώρας, καί νά παρακαλέσει, νά μήν ἐπιφορτίζεται πιά ἄλλο ὁ λαός μας μέ ἐπιπλέον ἐπίπονα μέτρα καί δυσβάστακτα βάρη. Οἱ ἀνυπέρβλητες δυσκολίες, πού ὑπάρχουν σήμερα, ἡ ἀνεργία, ἡ ἀνέχεια, ἡ νεοπτωχεία, ἡ ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων, πολλές φορές ἀκόμα καί τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης, δέν ἐπιτρέπουν ἐπιπλέον ἄλλη πίεση καί στενότητα στόν Ἑλληνικό Λαό, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται μέ θυσίες καί στερήσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δύσκολης κατάστασης πού ζοῦμε σήμερα.
Μέ ἀφορμή τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων πού ἔρχεται καί τίς ὑπόλοιπες Ἑορτές τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν εὐλογημένο λαό τῆς Μεγαλονήσου μας, νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι μαζί νά ἑορτάσουμε μέ ὑγεία καί πνευματική εὐφροσύνη τή Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ μοναδική ἐλπίδα, ἡ χαρά καί τό στήριγμά μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης