ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 12.10.2010

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 12 Ὀκτωβρίου 2010, στό Ἡράκλειο σέ τακτική Συνεδρία, ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως καί μεταξύ ἄλλων ἀποφάσισεν ὁμοφώνως:
α) Οἱ κατά τόπους Σεβ. Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου νά προσκαλέσουν τούς Θεολόγους Καθηγητές τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν τους, νά συζητήσουν μαζί τους τά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν καί νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις σχετικά μέ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τόν Ὀρθόδοξο Πολιτισμό καί τήν Παράδοσή μας καθώς καί γιά τίς ἀγωνίες καί τούς προβληματισμούς τῶν παιδιῶν μας,
β) Ἀναφορικά μέ τό θέμα τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας συναλλαγῶν τοῦ πολίτη προτρέπει καί παρακαλεῖ τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Κρήτης, νά μήν τρομοκρατεῖται ἀπό ἀνεύθυνους, νά προσδοκᾶ τό Πρόσωπον τοῦ Ἐρχόμενου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑπενθυμίζει δέ τά λόγια τοῦ διορατικοῦ Γέροντος Πορφυρίου: «… ἄν ἐμεῖς ἔχομε μέσα μας τόν Χριστό, δέν μπορεῖ μέ τίποτα νά μᾶς πειράξει ὁ ἀντίχριστος…».

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης