ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 10.1.2013

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 10 Ἰανουαρίου 2013 στό Ἡράκλειο, σέ τακτική Συνεδρία καί μεταξύ τῶν ἄλλων ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος ἐξέφρασε τή χαρά της γιά τήν κατάταξη στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου τοῦ ἐκ Σηρικαρίου Κισάμου καταγομένου Ὁσίου Νικηφόρου του Λεπροῦ, τοῦ ὁποίου ἡ ἱερά μνήμη θά ἑορτάζεται κατ’ ἔτος τήν 4ην Ἰανουαρίου. Μέ πάνδημη συμμετοχή Ἱεραρχῶν, Κλήρου καί Λαοῦ, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ ἑορτάσθηκε ἐπίσημα ἐφέτος γιά πρώτη φορά, στό Καστέλλι Κισάμου, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, τῆς ὁποίας γόνος καί κλέϊσμα τυγχάνει ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός.
Μεταξύ τῶν ἄλλων, ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε καί τό φημολογούμενο θέμα καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας ἀργίας, γιά τό ὁποῖο ἐκφράζει τήν ἔντονη ἀντίθεσή της, τονίζοντας τήν ἀξία τῆς ἡμέρας τῆς Κυριακῆς, ἡ ὁποία δέν εἶναι μόνο ἐργασιακό προνόμιο, ἀλλά εἶναι οὐσιαστικό συνειδητό νομοθέτημα. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ὡς ἡμέρας καταπαύσεως τῶν ἐργασιῶν, ἀποτελεῖ τήν ταυτότητα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου καί τυχόν κατάργησή της δημιουργεῖ ἐπιπλέον δυσλειτουργία, ἰδαιτέρως, στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας. Ἡ Ἱερά Σύνοδος διαμαρτύρεται πρός κάθε ἁρμόδιο καί ἀπευθύνει ὁλοθυμη ἔκκληση γιά τήν ἀνάγκη σεβασμοῦ καί διατήρησης τῆς θεσμοθετημένης ἀργίας τῆς Κυριακῆς.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στό νέο ἔτος, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου μᾶς ὑγεία, δύναμη, καλή καί εὐλογημένη χρονιά. Ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν ἔπαυσε καί δέν θά παύσει νά συμπορεύεται ἀθόρυβα μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ μας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται γιά νά εἶναι ὄρθιοι στούς δύσκολους χρόνους μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης