ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 1.3.2012

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 1 Μαρτίου 2012 στό Ἡράκλειο σέ τακτική συνεδρία καί ἀσχολήθηκε διεξοδικά μέ τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες πού ἔχουν προέλθει ἀπό τήν οἰκονομική κρίση, ἡ ὁποία μαστίζει τή Χώρα καί τό λαό μας, ὅπως καί μέ τόν τρόπο ἀντιμετωπίσεώς τους, σέ συντονισμό καί συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν κατά τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἐφημερίων καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μεγαλονήσου, μέ τούς Φορεῖς τῆς Πολιτείας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος «ἐνωτίζεται καί ἀφουγκράζεται» τά παθήματα καί τά ἀδιέξοδα τοῦ λαοῦ μας, ἀνησυχεῖ καί ἐρευνᾶ τρόπους μέ τούς ὁποίους θά ἀνταποκριθοῦμεν, ὡς Λαός στίς σημερινές δύσκολες καί πρωτοφανεῖς καταστάσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη δημιουργήσει καί στή Μεγαλόνησο δυσεπίλυτα προβλήματα βιωτικά, οἰκονομικά, μέ τά κουρέματα, τά Μνημόνια, τά PSI, τά ὁμόλογα, τά δάνεια, τίς ″ δόσεις″ τῶν δανείων καί τήν στάση τῶν ξένων δανειστῶν, κοινωνικά, πολιτισμικά, ἀλλά περισσότερον καί κυρίως πνευματικά καί ἠθικά, προβλήματα, ἀληθινῶν προσανατολισμῶν, θεοπρεπῶν ὁραμάτων, μετανοίας, ἐπιστροφῆς «εἰς ἑαυτόν» καί «ἑαυτούς», σέ μιά τόσο δύσκολη ἐποχή, στήν ὁποία «πήραμε τήν ζωήν μας λάθος καί ἀλλάξαμε ζωή», κατά τόν σύγχρονο ποιητή.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, παραμένει καί θά παραμένει βοηθός καί συμπαραστάτης ὅλων τῶν παιδιῶν της, καί ἰδιαιτέρως τῶν φτωχῶν καί τῶν ἀδυνάτων, κατανοεῖ τά προβλήματά τους, συμπαραστέκεται σέ ὅσους ὑποφέρουν πάντοτε μέ διάκριση καί προσεύχεται στόν Θεό γιά τήν ἀνακούφισή τους.
Μέ τήν εἴσοδό μας στήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἱερά Σύνοδος εὔχεται στόν εὐλογημένο λαό τῆς Κρήτης, νά περάσωμεν ὅλοι μαζί αὐτή τήν περίοδο μέ μετάνοια καί προσευχή, νά ἀξιωθοῦμε δέ νά ἑορτάσουμε μέ χαρά καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης