ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 27.5.2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 27  Μαΐου 2014, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων γιά τήν εἰσαγωγή εἰς τήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, ἀλλά καί τῆς ἐξεταστικῆς περιόδου τοῦ σχολικοῦ καί ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, χαιρετίζει ὅλους τούς ὑποψηφίους καί τίς οἰκογένειές τους, καθώς καί τή μαθητιῶσα καί σπουδάζουσα νεολαία τοῦ Τόπου μας, ἐκφράζει δέ τή συμπαράσταση καί τή θερμή προσευχή της καί εὔχεται καλή πρόοδο καί ἐπιτυχία στούς σκοπούς καί τούς εὐγενεῖς στόχους τους.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης