Ανακοινωθέν της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και για τη δικαιοδοσιακή ταυτότητα της Εκκλησίας Κρήτης (7.4.2016)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 7 Ἀπριλίου 2016, στό Ἡράκλειο, σέ Συνεδρία καί ἐν πρώτοις συζήτησε διεξοδικά τά περί τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, θά συγκληθεῖ στήν Κρήτη, τόν προσεχῆ Ἰούνιο καί ἐξέφρασε, γιά μιά ἀκόμη φορά, τή χαρά της γιά τήν ὑψίστη τιμή τῆς ἐπιλογῆς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, γιά τό μέγα αὐτό ἱστορικό γεγονός.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος διαψεύδει κατηγορηματικῶς ὅσα ἀνεύθυνα κυκλοφοροῦν σέ μερικά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως γιά δῆθεν ἔξοδα ὕψους ἑκατομμυρίων εὐρώ γιά τή διοργάνωση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, διευκρινίζει δέ ὅτι τά ἔξοδα τῆς διαμονῆς καί μετακινήσεως τῶν Μελῶν τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν κατά Τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔχει πανορθοδόξως ἀποφασισθεῖ νά καλυφθοῦν ἀπό τίς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες θά λάβουν μέρος. Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος, σημειώνει ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά ὑπάρχει ὑπεύθυνη ἐνημέρωση τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ γιά τήν ὅλη διαδικασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὥστε νά μή διασπείρονται ὑπερβολικές θέσεις, πού δέν ἀντανακλοῦν τήν πραγματικότητα.

Πρός τό σκοπό αὐτό, ἡ Ἱερά Σύνοδος μετά ἀπό τήν ἐνημερωτική Πατριαρχική καί Συνοδική Ἐγκύκλιο τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, πού διαβάστηκε τήν Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἀποφάσισε τήν ἀποστολή Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, πού θά ἀναγνωσθεῖ στούς Ἱ. Ναούς τῆς Μεγαλονήσου τήν προσεχῆ Κυριακή τῶν Βαΐων καί θά ἐνημερώνει τό Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν ἐπικειμένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπί πλέον, θά ἐκδοθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο σχετικό φυλλάδιο, τό ὁποῖο θά ἀποσταλεῖ στίς Ἱερές Μονές καί τίς Ἐνορίες τῆς Μεγαλονήσου γιά τήν ὑπεύθυνη ἐνημέρωση ὅλων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο.

Ἐπιπροσθέτως, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐξ ἀφορμῆς διαφόρων δημοσιοποιημένων ἀπόψεων περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς, δικαιοδοσιακῆς ταυτότητας καί ἰδιοπροσωπίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐπαναλαμβάνει ὅτι ἡ Ἡμιαυτόνομος Ἐκκλησία Κρήτης ἀποτελεῖ συντεταγμένη Ἐκκλησία, μέ Νομική Προσωπικότητα, Καταστατικό Χάρτη-Νόμο τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, Κανονιστικές Διατάξεις, «ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου» (Ν.4149/Φ.Ε.Κ. Α΄, 41/16-3-1961). Αὐτές οἱ προνομίες τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀποτελοῦν ἐν Χριστῷ ἐγκαύχηση καί ἱερή παρακαταθήκη τῶν αἰώνων καί τῶν Προπατόρων μας Κρητῶν, τίς ὁποῖες θά διαφυλάξει μέ κάθε τρόπο, προκειμένου νά τίς παραδώσει στίς ἐπερχόμενες γενεές.

Καθώς βρισκόμαστε ἤδη στό μέσον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καλεῖ τόν εὐσεβῆ Λαό τοῦ Θεοῦ νά συμμετάσχει βιωματικά στίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί στίς Θείες Λειτουργίες, ἰδιαιτέρως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας πού πλησιάζει, καί εὔχεται εὐφρόσυνο τό Ἅγιον Πάσχα καί καλή Ἀνάσταση.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης