Ανακοινωθέν της Ι. Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, για τον κορωνοϊό, 13/3/2020.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

   Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε, τήν Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, σέ ἔκτακτη Σύσκεψη καί συζήτησε τή λήψη ἀναγκαίων μέτρων γιά τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τά ὁποῖα πρέπει νά λάβει ἡ Ἐκκλησία Κρήτης καί ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

  1. Ἀρχικά ἡ Ἐκκλησία Κρήτης τονίζει τήν ὑποχρέωση ὅλων γιά συμμόρφωση πρός τούς κανόνες ὑγιεινῆς καί τίς ἐντολές τῶν ἁρμοδίων Ὀργάνων τοῦ Κράτους, σύμφωνα καί μέ τήν Ἀνακοίνωση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μέ ὑπευθυνότητα υἱοθετεῖ ὅλα τά μέτρα πού λαμβάνει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἔκτακτης αὐτῆς κατάστασης. Τό ἴδιο θά πράξει σέ ὁ,τιδήποτε ἄλλο χρειασθεῖ, σύμφωνα μέ τήν ἐξέλιξη τῆς νόσου, στό ἀμέσως ἑπόμενο χρονικό διάστημα.

  1. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀνακοινώνει ὅτι οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν ἡμερῶν θά τελοῦνται κανονικά στούς Ἱερούς Ναούς, μέ τήν προτροπή καί ἰσχυρή σύσταση, ἰδιαίτερα πρός τούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους καί σέ ὅσους ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ, νά παραμένουν στά σπίτια τους καί νά μήν προσέρχονται στούς Ἱερούς Ναούς, ὥστε νά ἀποφύγουν τό συγχρωτισμό μέ ἄλλους ἀνθρώπους.

Ἐάν ἡ ἐξέλιξη τῆς νόσου στό ἑπόμενο χρονικό διάστημα ὁδηγήσει τήν Ἑλληνική Πολιτεία στήν ἀπόφαση νά λάβει ἐπιπλέον ἔκτακτα μέτρα, τότε ἡ Ἐκκλησία Κρήτης θά ἐπανέλθει ἐξετάζοντάς τα μέ μεγάλη προσοχή.

  1. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό Σῶμα καί τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσέλευση στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας γίνεται ἑκούσια ἀπό τούς πιστούς, μέ ἐφόδιο καί προϋπόθεση τήν ἀληθινή καί σταθερή πίστη.

  2. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀνέστειλαν τίς προγραμματισμένες ὁμιλίες, τίς δραστηριότητες τῶν Πνευματικῶν καί Πολιτιστικῶν Κέντρων, διαφόρων Σχολῶν, Συνάξεων, Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Κατηχητικῶν καί ὅλων τῶν Ἐπιμορφωτικῶν δράσεων, καθώς καί τῶν προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν, σύμφωνα μέ τίς Ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων Ὀργάνων τῆς Πολιτείας.

  3. Τό κοινό θά ἐξυπηρετεῖται στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀπό ὥρα 10:00 π.μ. ἕως 12:00 μεσ..

  4. Ἀναλυτικό Συνοδικό Ἐγκύκλιο Σημείωμα θά ἀναγνωσθεῖ τήν προσεχῆ Κυριακή στούς Ἱερούς Ναούς καί θά δημοσιευθεῖ στά Μέσα Γενικῆς Ἐνημέρωσης τῆς Μεγαλονήσου γιά περαιτέρω σχετική ἐνημέρωση.

  5. Εἰδικές δεήσεις θά ἀναπέμπονται στούς Ἱερούς Ναούς, κατά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν καί κατά τή Θεία Λειτουργία τῶν Κυριακῶν.

 

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης