Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, για τον κορωνοϊό, 7/5/2020.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

   Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε, τήν Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, σέ Σύσκεψη καί συζήτησε τά ἔκτακτα μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, σύμφωνα μέ τίς Ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

 1. Ἀπό τήν ἀρχή αὐτῆς τῆς δοκιμασίας ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης προσαρμόσθηκε στά μέτρα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί συνέβαλε, μέ τίς Ἀποφάσεις, τά Ἀνακοινωθέντα, τίς Ἐγκυκλίους καί τίς κατευθύνσεις Της πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου, στήν ὑπεύθυνη στάση καί ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς ἔκτακτης κατάστασης.
 2. Εἶναι γεγονός ὅτι μέ πόνο ψυχῆς ἑορτάσθηκε ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Πάσχα μέ ἄδειους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλονήσου καί μέ ποικίλα ἐσωτερικά συναισθήματα, στόν Ἱερό Κλῆρο καί τό φιλότιμο Λαό μας. Ἡ στάση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε στάση θυσιαστική καί κενωτική, καθώς εἶχε ὡς κίνητρό της, ὄχι τόν φόβο, ἀλλά τήν ἀγάπη! Ὑπῆρξε στάση ὑπεύθυνης ἐπιλογῆς καί συνειδητῆς ἀπόφασης, μέ μόνο στόχο τή διαφύλαξη τῶν ἐμψύχων εἰκόνων τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί τή στοχοποίηση τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ὑπεύθυνης σέ περίπτωση ἐξάπλωσης τῆς νόσου, ἐξαιτίας τῆς συγκέντρωσης πολλῶν ἀνθρώπων σέ κλειστό χῶρο.
 3. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης χαιρετίζει θετικά τό ἄνοιγμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, πρός τό παρόν, γιά ἀτομική προσευχή καί τό προσκύνημα τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐλεύθερα καί ἀβίαστα, μποροῦν νά προσέρχονται, τηρῶντας τά μέτρα ἀσφαλείας καί ὑγιεινῆς, τά ὁποῖα ἔχει ἀνακοινώσει ἡ Πολιτεία.

Ταυτόχρονα, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀναμένει μέ προσμονή, τήν Κυριακή, 17ηΜαΐου 2020, γιά τή συμμετοχή πιστῶν στή Θεία Λειτουργία, μέ τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τήν ἀποφυγή συγχρωτισμοῦ καί συνωστισμοῦ στούς Ἱερούς Ναούς.

Σέ ὅλους τούς Ἱερούς Μητροπολιτικούς Ναούς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Κρήτης καθώς καί σέ πολλούς Ἐνοριακούς Ναούς, θά τελεσθεῖ νυκτερινή Θεία Λειτουργία, τό βράδυ τῆς Τρίτης, 26ηςΜαΐου 2020, γιά τήν ἀπόδοση τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

 1. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, γιά μιά ἀκόμη φορά, προτρέπει τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες τῶν συνανθρώπων μας, νά ἀποφύγουν γιά ὅσο χρονικό διάστημα χρειασθεῖ, τήν κοινή λατρευτική ζωή, ὥστε νά μή θέσουν τόν ἑαυτό τους σέ κίνδυνο καί δυσκολία. Ὅλοι οἱ κληρικοί μας, οἱ ἐφημέριοι τῶν Ἐνοριῶν, θά εἶναι στή διάθεσή τους, γιά κάθε πνευματική τους ἀνάγκη.
 2. Ὅπως ἔχει ἀνακοινωθεῖ, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἀπέστειλε ἐπιστολή στόν Ἐξοχ. κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος, μέ κοινοποίηση στήν κ. Νίκη Κεραμέως, Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων, γιά τό ἄνοιγμα τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας καί ὡς Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκφράζομε τή χαρά καί τήν ἰκανοποίησή μας, διότι εἰσακούσθηκε τό αἴτημα αὐτό.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀπέδειξε ἔμπρακτα ὅτι τήρησε ὅλα τά μέτρα καί ἐπέδειξε διάθεση συνεργασίας γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, παρά τό γεγονός ὅτι δέχθηκε πολλές φορές καί ἀπό διάφορα πρόσωπα, λειδωρίες, κατηγορίες, συκοφαντίες καί εἰρωνείες. Σέ αὐτές τίς ὁμολογουμένως ἀπαράδεκτες συμπεριφορές ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀπαντᾶ μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας, ἐπάνω στό Σταυρό Του, «ἄφες αὐτοῖς…οὐ γάρ οἴδασι τί ἐποίησαν»!

 1. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, γιά μιά ἀκόμη φορά, ἀναφέρει τό αὐτονόητο, ὅτι δηλαδή ἡ Θεία Κοινωνία δέν διαπραγματεύεται, οὔτε «ποινικοποιεῖται». Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό Σῶμα καί τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο ἀποτελεῖ τή βάση τῆς Πίστεώς μας καί τῆς κοινῆς Λατρευτικῆς καί Λειτουργικῆς Ζωῆς. Χωρίς τή Θεία Εὐχαριστία δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει γιά νά τελεῖ τή Θεία Λειτουργία, γιά νά «λειτουργεῖται» ὁ κόσμος!

Ὁ τρόπος μετάδοσης τῆς Θείας Κοινωνίας εἶναι ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας καί δέν ἀποτελεῖ σημεῖο συζήτησης ἤ διαπραγμάτευσης μέ ὁποιονδήποτε ἄλλο. Ἡ προσέλευση στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας γίνεται ἑκούσια ἀπό τούς πιστούς, μέ ἐφόδιο καί προϋπόθεση τήν ἀληθινή καί σταθερή πίστη.

 1. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐκφράζει τήν εὐαρέσκεια καί τίς θερμές εὐχαριστίες Της πρός τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐγενῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου, γιά τήν ὑπακοή, τήν ὑπομονή, τή θυσιαστική ἀγάπη τους, ὅλο αὐτό τό διάστημα τῆς στέρησης τῆς κοινῆς λατρευτικῆς ζωῆς. Ὁ ἀληθινά πιστός ἄνθρωπος θυσιάζεται κενωτικά γιά τούς ἄλλους καί γνωρίζει νά ἀνέρχεται ἀγόγγυστα στό Γολγοθᾶ του, προσβλέποντας στή βεβαιότητα τῆς Ἀνάστασης! Ἡ Ἐκκλησία μας γνωρίζει καλά καί βιώνει στήν Ἱστορική Της πορεία ὅτι ἡ δόξα Της εἶναι ὁ Σταυρός Της. Τίς ἡμέρες αὐτές, τό βίωσε γιά μιά ἀκόμη φορά, στήν ἱστορική Της πορεία!

Ὀφειλετικά εὐχαριστίες ἐκφράζονται πρός τά ἁρμόδια πρόσωπα τῆς Πολιτείας, στό Ὑπουργεῖο Ὑγείας καί τήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῶν Ἐπιστημόνων, γιά τίς συντονισμένες προσπάθειες ἀντιμετώπισης αὐτῆς τῆς πανδημίας.

Ἐπίσης, εὐχαριστίες ὀφείλονται στό Ἰατρικό, τό Νοσηλευτικό καί ἐν γένει στό Προσωπικό τῶν Νοσοκομείων καί τῶν Μονάδων Ὑγείας, τῶν Προνοιακῶν καί ἄλλων Ἱδρυμάτων, στά Σώματα Ἀσφαλείας καί στούς ἐθελοντές, γιά τόν τιτάνιο καί ὑποδειγματικό ἀγῶνα τους. Εἶναι μιά κοινή προσπάθεια στήν ὁποία συντάχθηκε μέ συνέπεια καί διάφορες ὑπερβάσεις, ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικός Λαός.

Ταυτόχρονα, ὡς Ἐκκλησία Κρήτης, συγχαίρομε τήν κ. Ἑλένη Γιαμαρέλλου, Ὁμότιμη Καθηγήτρια Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γιά τή δημόσια ὁμολογία της γιά τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τήν ἔκφραση τοῦ σεβασμοῦ της στήν Πίστη τῶν Πατέρων μας καί τή διασάφηση τῶν ὁρίων τῆς Θεολογίας καί τῆς Ἐπιστήμης.

Ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης καλεῖ ὅλους τούς εἰδικούς καί τούς ἐπιστήμονες νά μήν ἐμπλέκονται σέ θέματα τῆς πίστεως, καθώς τό θέμα τῆς πίστης εἶναι προσωπικό γιά κάθε ἄνθρωπο καί δέν πρέπει νά δημιουργοῦνται ἐντυπώσεις.

 1. Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης στήριξαν ὅλη αὐτή τήν περίοδο ἔμπρακτα, μέ διάφορες δωρεές καί πρωτοβουλίες, Ἱδρύματα, Νοσοκομεῖα, Κέντρα Ὑγείας, Γηροκομεῖα, μέ τή σύμπραξη τῶν κληρικῶν καί ἄλλων συνεργατῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκφράζομε πρός ὅλους θερμές εὐχαριστίες γιά τή φιλάνθρωπη ἔκφραση τῶν αἰσθημάτων τους καί σέ αὐτή τή δύσκολη περίσταση γιά τόν Τόπο μας. Δόξα τῷ Θεῷ, τό φιλότιμο καί ἡ ἀνθρωπιά δέν ἐγκλωβίστηκαν, ἀλλά ἐκφράσθηκαν πλούσια καί ὑποδειγματικά, γιά μιά ἀκόμη φορά!

 1. Ἀνακοινώνεται ὅτι στό ἑξῆς, τό κοινό θά ἐξυπηρετεῖται στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀπό ὥρα 9:00 π.μ. ἕως 13:30 μ.μ., μέ τήν τήρηση τῶν ἀπαραίτητων ὑγειονομικῶν μέτρων. Σέ ὅσες περιπτώσεις ὑπάρχει δυνατότητα διαδικτυακῆς ἐξυπηρέτησης εἶναι καλό νά ἐπιλέγεται, γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμοῦ ἀνθρώπων.
 2. Εἰδικές δεήσεις θά συνεχίσουν νά ἀναπέμπονται στούς Ἱερούς Ναούς, πρίν ἀπό τήν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας κάθε Κυριακή, μέχρι τήν παρέλευση αὐτῆς τῆς δοκιμασίας.
 3. Τέλος, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, παρακαλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Μεγαλονήσου, νά ἐπιδείξουμε δύναμη καί θάρρος, νά σταθοῦμε ὄρθιοι καί ἑνωμένοι, καθώς οἱ δυσκολίες, ὄχι μόνο ὑγειονομικές, θά μᾶς ἀκολουθήσουν γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει νά σταθοῦμε ὅλοι ἀλληλέγγυοι. Νά συνδράμουμε μέ κάθε τρόπο τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων καί νά προχωρήσουμε μπροστά, δυνατοί καί ἀλώβητοι!

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἡ διαρκής πρεσβεία τῶν Ἁγίων τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, νά σκεπάζει καί νά ἐνδυναμώνει ὅλους καί ὅλες!

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης