Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, 19/1/2024.

 

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 19 Ἰανουαρίου 2024, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀναφορικά μέ τό ὑπό συζήτηση θέμα τοῦ λεγομένου «γάμου» μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου, ἀπέστειλε σχετικά Γράμματα πρός τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη καί πρός τούς Ἐντιμότατους κ.κ. Βουλευτές τῆς Κρήτης.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης σέβεται τή θεσμική ἁρμοδιότητα τῶν συνταγματικῶν ὀργάνων τῆς Πολιτείας, ἀλλά ἔχει τό συνταγματικό δικαίωμα νά ἐκφράζει ἐλεύθερα καί μέ παρρησία τή θέση της, ὅπως ἄλλωστε καί κάθε Ἕλληνας πολίτης.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐκ νέου, ἐκφράζει τόν ἔντονο προβληματισμό, τήν ἀνησυχία καί τή θλίψη Της γιά τό πρός ψήφιση σχετικό νομοσχέδιο. Καλεῖ τούς ἁρμόδιους νά ἐγκύψουν στό σοβαρό αὐτό θέμα, γιά νά μή διασαλευθοῦν ἀξίες αἰώνων καί νά μήν ἀποϊεροποιηθεῖ ἀκόμη περισσότερο ὁ ἱερός θεσμός τῆς οἰκογενείας. Ὅπως ρητά ὁρίζει τό ἄρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος: «Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους», ἡ οἰκογένεια συνδέεται ἐννοιολογικά μέ τήν ἔννοια τοῦ γάμου, τῆς μητρότητας καί τῶν παιδιῶν, καί δίδεται ἔτσι αὐξημένη θεσμική προστασία, ἀλλά καί θεσμική κατοχύρωση.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης τονίζει ὅτι ἡ χριστιανική πίστη δέν ἀντιδικεῖ καί δέν ἀπορρίπτει κανένα ἄνθρωπο. Δέχεται ὅλους τούς ἀνθρώπους, σεβόμενη ἀπόλυτα τήν ἐλευθερία καί τό πρόσωπο καθενός ὡς εἰκόνα Θεοῦ. Ἐκφράζει, ὅμως, τή διαχρονική της ἀλήθεια, ἡ ὁποία δέν διαμορφώνεται μέ ὅρους ἐπικαιρότητας. Αὐτό, βέβαια, δέν σημαίνει ὅτι ὁ ὁποιοσδήποτε δικαιωματισμός καί τό κάθε κοινωνικό φαινόμενο πρέπει νά καταξιώνεται καί ὡς θεσμός.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ ἀπευθύνει σχετικὸ Ἐγκύκλιο Σημείωμα πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Κρήτης, καλώντας τους νὰ παραμείνουν σταθεροί στὶς ἀξίες καὶ τὶς ἀρχές πού τούς κληροδότησαν οἱ αἰῶνες τῆς ἱστορίας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς παράδοσης.

      Ἡράκλειο, 19 Ἰανουαρίου 2024

 

 

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης