Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, 30/12/2022.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τήν ὁμόφωνη ἀθωωτική ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου γιά τούς δύο κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, ἐκφράζει τήν χαρά, τήν ἀμέριστη συμπάθεια καί τήν συμπαράστασή της σέ αὐτούς προσωπικῶς, στίς οἰκογένειές τους καί πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος συμμετείχε προσευχητικά σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς δοκιμασίας τῶν δύο κληρικῶν, ἡ ὁποῖα ἔφτασε μέχρι τήν προφυλάκισή τους γιά ἕνα ὁλόκληρο ἔτος, μέχρι νά ἀθωωθοῦν τελικῶς, πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες.
Ἡ ὁμόφωνη ἀθωωτική ἀπόφαση γιά τήν ὑπόθεση αὐτή γίνεται αἰτία χαρᾶς γιά ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καθώς ἀποδείχτηκε περίτρανα τό ψεύδος, ἡ συκοφαντία καί ἡ στοχοποίηση δύο κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι σέ ὅλη τήν ἐκκλησιαστική διακονία ἔδειξαν ὑπευθυνότητα, εὐσυνειδησία καί ἀγάπη.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος συγχαίρει ἰδιαίτερα τούς κληρικούς αὐτούς γιά τήν ὑποδειγματική ὑπομονή τους, τήν σταθερή πίστη τους καί τήν διαρκή προσευχή τους, ὥστε νά ἀποδειχτεῖ ἡ ἀλήθεια.
Παράλληλα, ἡ Ἱερά Σύνοδος συγχαίρει τούς δικηγόρους τους, κ. Μεθόδιο Ματαλιωτάκη καί κ. Βάσω Πανταζῆ, οἱ ὁποῖοι τούς στήριξαν ἐμπράκτως, τόν κ. Εἰσαγγελέα, τούς Δικαστές, τούς κληρικούς καί λαϊκούς γιά τίς προσευχές τους, ὅσα ἀπό τά Μ.Μ.Ε. στάθηκαν μέ ἀμεροληψία στήν παρουσίαση τοῦ θέματος καί ὅλους ὅσους βοήθησαν, ὥστε νά λάμψει ἡ ἀλήθεια καί ἡ δικαιοσύνη, κατά τήν διαλεύκανση τῆς τραγικῆς ὑπόθεσης.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τονίζει γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἀνάγκη τοῦ ἀπόλυτου σεβασμοῦ στό δίκαιο, στήν ὑπεράσπιση τῆς ἀθωότητας καί τήν ἀξία τῆς ἀλήθειας, καθώς καί στήν προστασία κάθε ἀνθρωπίνου προσώπου, ἰδιαίτερα δέ τῶν εὐάλωτων ὁμάδων καί τῶν παιδιῶν.
Τέλος, προβάλλει τό ἐπιτακτικό χρέος τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά συνδράμει μέ κάθε τρόπο στήν δίκαιη ἐπίλυση κάθε ἀδικίας, στήν ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας καί τῆς δικαιοσύνης γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη καί τήν ἀληθινή κοινωνία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μέ βάση τίς Εὐαγγελικές ἀρχές καί τόν σεβασμό τοῦ δικαίου.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης