Ανέγερση γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως

Γραφεῖα Ἱ. Μητροπόλεως

Μετά τήν κατεδάφιση τοῦ παλαιοῦ Ἐπισκοπείου, τό 2007, ἔνεκα στατικῆς ἀνεπάρκειάς του, τά εἰς αὐτό εὑρισκόμενα γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στεγάστηκαν σέ ἐνοικιαζόμενο χῶρο, μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2014, ὁπότε καί μεταφέρθηκαν, προσωρινά, σέ δύο δωμάτια τῶν ξενώνων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, στόν 2ο ὄροφο, ἄνωθεν τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, προκειμένου νά σταματήσει ἡ δαπάνη τοῦ ἐνοικίου τοῦ χώρου πού στεγάζονταν.
Στίς 3/2/2010 ἡ Ἱ. Μητρόπολη ἀγόρασε ἕνα οἰκόπεδο, ἀπέναντι ἀπό τήν κεντρική εἴσοδο τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, γιά νά ἀνεγερθεῖ τό οἴκημα  τῆς μόνιμης στέγασής του.
Τό παραπάνω οἰκόπεδο ἀποπληρώθηκε στίς 28/3/2012, ἀπό ἔσοδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, δωρεές καί μέ τή βοήθεια τῶν Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Τά σχέδια κατασκευῆς γιά τήν ἄδεια τῆς ἀνέγερσης τῶν εἰρημένων γραφείων, ἔγιναν δωρεάν ἀπό ἰδιῶτες, ἀνθρώπους καί ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου Φαιστοῦ. Γιά αὐτούς καί γιά ὅλους ὅσους συνέδραμαν γιά τό σχεδιασμό τῆς κατασκευῆς τῶν ὡς ἄνω γραφείων θά ἀναφερθοῦμε καί θά εὐχαριστήσουμε προσεχῶς.
Τά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως περιλαμβάνουν, 127,55 τ.μ. στό ἰσόγειο καί 76,22 τ.μ. στόν ὄροφό τους.
Ἡ ἐκσαφή τοῦ ὑπογείου τῶν γραφείων ἄρχισε στίς 19/10/2015 μέ δωρεάν ἐργασία τῶν μηχανημάτων τοῦ Δήμου Φαιστοῦ, ἐκτός τῶν καυσίσων τους.
Ὁ ἁγιασμός τῆς θεμελίωσης τῶν ἐν λόγῳ γραφείων ἔγινε, τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, στίς 9-11-2015.
Οἱ ἐργασίες συνεχίζονται.

skarifima_grafion

Από την ανόρυξη του χώρου του υπογείου των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως (19 Οκτωβρίου 2015)

Από την ανόρυξη του χώρου του υπογείου των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως (20 Οκτωβρίου 2015)

Από την ανόρυξη του χώρου του υπογείου των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως (5 Νοεμβρίου 2015)

Από την ανόρυξη του χώρου του υπογείου των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως (6 Νοεμβρίου 2015)

Από τον αγιασμό θεμελίωσης των γραφείων της Ι. Μητροπόλεως (9 Νοεμβρίου 2015), εορτή Αγ. Νεκταρίου

Από την τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού του υπογείου των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως (12 Νοεμβρίου 2015)

DSCN0870 copy DSCN0882 copy

Δεκέμβριος 2015