Αγρυπνία απόδοσης εορτής Κοιμ. Θεοτόκου Ι. Μ. Κουδουμά 2012

Από την αγρυπνία της απόδοσης της εορτής της Κοιμ. της Θεοτόκου 2012, της κουράς της μικρόσχημης μοναχής Γεσθημανής και της ευχής σε δόκιμο ρασοφορούντα μοναχό, στους Φώτιο Δαφέρμο, Χαράλαμπο Γιανέλλο