Αγιασμός έναρξης μαθημάτων Σχολής Βυζ. Μουσικής 2010

biz_mousiki_2010

Από τον Αγιασμό της έναρξης των μαθημάτων της Σχολής Βυζ. Μουσικής 2010