Αγιασμός στο Λύκειο Μοιρών για τη νέα σχολική χρονιά, 12/9/2022.