Αγιασμός στο Γυμνάσιο Μοιρών για τη νέα σχολική χρονιά, 12/9/2022.