Αγιασμός έναρξης δραστηριοτήτων τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου, σχολικού έτους 2016-17.

Αγιασμός έναρξης των δραστηριοτήτων των τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου για το σχολικό έτος 2016-17 Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016