Αγιασμός έναρξης δραστηριοτήτων τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου, σχολικού έτους 2018-19, Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018.