Αγιασμός έναρξης δραστηριοτήτων τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου, σχολικού έτους 2023-24, Κυριακή 15/10/2023.

◉ σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἀναγνωρισμένη ἀπό τό κράτος. Παρέχει νόμιμα πτυχία καί διπλώματα

◉ μάθησης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς μέ πρακτικό τρόπο

◉ παραδοσιακῆς χορωδίας καί ὀρχήστρας

◉ μάθησης παραδοσιακῶν ὀργάνων, (Λύρα, μαντολῖνο)

◉ ἁγιογραφίας γιά νέους καί μεγαλύτερους

◉ ζωγραφικῆς – ἁγιογραφίας παιδικό

◉ εἰκαστικοῦ ἐργαστηρίου γιά μαθητές Δημοτικοῦ

◉ ψηφιδωτοῦ γιά νέους καί μεγαλύτερους

◉ νεανικῶν συνάξεων

◉ μάθησης σκακιοῦ

◉ μάθησης ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν

◉ κοινωνικοῦ φροντιστηρίου

◉ σχολῆς γονέων

◉ δανειστικής βιβλιοθήκης

◉ σεμιναρίων πρώτων βοηθειῶν

◉ φωτογραφίας γιά ἀρχάριους

◉ σεμιναρίων θεατρικῶν παραστάσεων

◉ θεατρικῆς παιδαγωγικῆς σκηνῆς

Γιά περισσότερες πληροφορίες γιά τίς ἐν λόγῳ δραστηριότητες, μπορεῖτε νά ἀπευθύνεστε στά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τηλ. 2892022208 καί 6977177531, ἀπό τίς 8 π.μ. ἕως τίς 2 μ.μ. καί ἀπογευματινές ὧρες στό Πολιτιστικό Κέντρο μας.

 

Τό Πολιτιστικό µας Κέντρο φιλοξενεῖ στούς χώρους του:

1) Κλάπ Οἰκογενειῶν µέ Προβλήµατα Ἀλκοόλ,«Κ.Ο.Π.Α.»

Στηρίζεται ἀπό τό Ἀλκοολογικό Ἰατρεῖο τοῦ ΠαΓΝΗ γιά τήν ἀντιµετώπιση προβληµάτων ἀπό τό ἀλκοόλ, µέ δάσκαλο τήν κ. Χρυσάνθη Ζορπᾶ, ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ κ. Ἰ. Μουζᾶ, Καθηγητῆ Ἰατρικῆς τοῦ Παν/µίου Κρήτης.

2) Κέντρο Ἡµέρας, (Ψυχοκοινωνική στήριξη)

Ἐξειδικευµένη δοµή, πού στηρίζεται ἀπό τήν κινητή µονάδα ψυχικῆς ὑγείας τοῦ ΠαΓΝΗ, γιά τήν πρόληψη καί τήν ἀντιµετώπιση προβληµάτων ψυχικῆς ὑγείας, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἀλέξανδρου Βγόντζα, Καθηγητῆ Ψυχιατρικῆς.

«…Τὸ Κέντρο Ἡµέρας εἶναι Μονάδα Φροντίδας, ὅπου τὸ ἄτοµο παραµένει γιὰ ἕνα διάστηµα τῆς µέρας καὶ µὲ τὴ λήξη τοῦ προγράµµατος ἐπιστρέφει στὸ σπίτι του.Στοχεύει στὴν πρόληψη ὑποτροπῆς, στὴν ἀποφυγὴ καὶ µείωση τοῦ χρόνου κλειστῆς περίθαλψης ἀτόµων µὲ σοβαρὲς ψυχικὲς διαταραχές, στὴ βελτίωση συµπεριφορῶν καὶ δεξιοτήτων, οἱ ὁποῖες παρουσιάζουν δυσλειτουργία καθὼς καὶ στὸ νὰ ἐνθαρρύνει αὐτὲς ποὺ θεωροῦνται λειτουργικές. Ἐπίσης, σκοπεύει στὴν καλλιέργεια καὶ ἀνάκτηση χαµένων δεξιοτήτων, στὴν ἀπόκτηση ἐναισθησίας καὶ ἐλέγχου καὶ τέλος, στὴ ψυχικὴ εὐεξία καὶ ἀνάρρωση.Οἱ συµµετέχοντες καὶ οἱ οἰκογένειές τους ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ µοιραστοῦν τὶς ἐµπειρίες, τὶς ἀνησυχίες καὶ τὶς δυσκολίες τους καὶ νὰ δεχτοῦν τὴν ἀνάλογη ὑποστήριξη…», Καθηγητής Ψυχιατρικῆς κ. Ἀλέξανδρος Βγόντζας.

3) Ψυχολόγους τῆς κινητῆς µονάδας ψυχικῆς ὑγείας τοῦ ΠαΓΝΗ