Αγιασμός έναρξης δραστηριοτήτων τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου, σχολικού έτους 2022-23, Κυριακή 16/10/2022.

Τμήματα σχολικοῦ ἔτους 2022-2023

πληροφ. τηλ. 2892022208 καί 6977177531

1) εἰκαστικά γιά ἐνήλικες (μικτές τεχνικές),

2) μάθησης ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν,

3) εἰκαστικοῦ ἐργαστηρίου γιά μαθητές Δημοτικοῦ,

4) νεανικῶν συνάξεων,

5) σεμινάρια πρώτων βοηθειῶν,

6) σχολῆς ἁγιογραφίας,

7) παιδικό ζωγραφικῆς – ἁγιογραφίας, 

8) σχολῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἀναγνωρισμένη ἀπό τό κράτος. Παρέχει νόμιμα πτυχία καί διπλώματα,

9) ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς μέ πρακτικό τρόπο,

10) δανειστικῆς βιβλιοθήκης,

11) μάθησης σκακιοῦ,

12) μάθησης παραδοσιακῶν ὀργάνων, (λύρα, θιαμπόλι),

13) κοινωνικοῦ φροντιστηρίου,

14) σχολῆς γονέων,

15) φωτογραφίας γιά ἀρχάριους,

16) ψηφιδωτοῦ γιά νέους καί μεγαλύτερους,

17) παραδοσιακῆς χορωδίας καί ὀρχήστρας,

18) θεατρικῆς ὁμάδας,

19) Παραδοσιακῶν – οἰκοκυρικῶν ἐργόχειρων,

20) Παραδοσιακῶν χορῶν,

21) Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ὁ Εὔδιος Λιμήν 101,9 F M,

22) Κέντρου τουριστικῆς πληροφόρησης Μεσαρᾶς,

23) Ἐπιμόρφωσης στελεχῶν Ἐκκλησίας,

24) Κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης,

25) Καταγραφῆς ἐκκλησιαστικῆς κληρονομιᾶς,

26) Ἐκδηλώσεων, συνεδρίων, ὁμιλιῶν.

 

Τό Πολιτιστικό μας Κέντρο φιλοξενεῖ:

1) τό «Κ.Ο.Π.Α.» (Κλάπ Οἰκογενειῶν μέ Προβλήματα Ἀλκοόλ) καί

2) τό «Κέντρο Ἡμέρας» (Ψυχοκοινωνική στήριξη).

Παρακαλοῦμε ὅσους ἐνδιαφέρονται νά συμμετάσχουν στίς δραστηριότητες αὐτές τῆς Ἐκκλησίας.