Αγία και Ιερά Σύνοδος 8.7.2015

Αγία και Ιερά Σύνοδος, 8-7-2015 στη Χάλκη

Αγία και Ιερά Σύνοδος 2015