Έλευση των συνέδρων του παγκρήτιου Θεολογικού συνεδρίου 2008

Από την έλευση των συνέδρων του παγκρήτιου Θεολογικού συνεδρίου του έτους 2008