Αγ. Παντελεήμονος Απολύχνου

Από τις τοιχογραφίες του Ι. Ναού