Δ’ Αρχιερατική Περιφέρεια

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

logo_version2

ΕΝΟΡΙΕΣ

Δ΄ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: π. Γεώργιος Γαργουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893022628, κιν. 6977221648.

 1. Ἀποῒνι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Ἐφημέριος: Ἐμμανουήλ Δασκαλάκης, τηλ. οἰκ. 2893041372, κιν. 6972718894.
 2. Ἀσήμι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893031381. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Παπαδάκης, τηλ. οἰκ. 2892024459, κιν. 6974424498.
 3. Ἀτσιπάδες – Ἱ. Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893031370. Ἐφημέριος: Γεώργιος Σταυρουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893031370, κιν. 6947480764.
 4. Διονύσι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Διονυσίου. Ἐφημέριος: Γεώργιος Μπαμπιωνιτάκης, τηλ. οἰκ. 2893031402, κιν. 6977988188.
 5. Δωράκι – Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Ἐφημέριος: Γεώργιος Μαραβελάκης, τηλ. οἰκ. 2810214341, κιν. 6974758694.
 6. Ἐθιά – Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Ἐφημέριος: Θεολόγος Μαράκης, τηλ. οἰκ. 2893041324, κιν. 6976372698.
 7. Κεφαλάδω – Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Ἐφημέριος: Εὐτυχιανός Σηφάκης, τηλ. οἰκ. 2892042364, κιν. 6938658406.
 8. Λιγόρτυνος – Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους. Ἐφημέριος: Παντελεήμων Παξιμαδᾶς, τηλ. οἰκ. 2893022451, τηλ. κιν. 6946419447.
 9. Λοῦρες – Ἱ. Ν. Τιμ. Σταυροῦ. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893031124. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Τσατσάκης, τηλ. οἰκ. 2893041672, κιν. 6946426622.
 10. Μεσοχωριό – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Ἐφημέριος: Γεώργιος Γοραντωνάκης, τηλ. οἰκ. 2893022997, κιν. 6978170854.
 11. Μοριάς – Ἱ. Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου. Ἐφημέριος: …
 12. Μουρνιά – Ἱ. Ν. Ἁγ. Μάμαντος. Ἐφημέριος: Νεόφυτος Καρύδης, τηλ. οἰκ. 2893051097, κιν. 6975619261.
 13. Παναγιά Μονοφ. – Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893041508. Ἐφημέριος: Νικόλαος Χριστοφοράκης, τηλ. οἰκ. 2893041811, κιν.6974122912.
 14. Παρανύμφοι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου. Ἐφημέριος: Γεώργιος Βακωνάκης, τηλ. οἰκ. 2893023266, κιν. 6976419500.
 15. Πλακιώτισσα – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναστασίας. Ἐφημέριος:  Ἐλευθέριος Μπικάκης, τηλ. οἰκ. 2893022548, κιν. 6973815407.
 16. Πραιτόρια – Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893022243. Ἐφημέριος: Στυλιανός Ἀνδριανάκης, τηλ. οἰκ. 2893770198, τηλ. κιν. 6972694991.
 17. Πρινιᾶς Μονοφ. – Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Ζουριδάκης, τηλ. κιν. 6998467184.
 18. Πύργος Μονοφ. – Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893023418. Ἐφημέριοι: Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, τηλ. οἰκ. 2893023507, κιν. 6976439395, Ἰωάννης Σαριδάκης τηλ. 2893022277 κιν. 6974833613.
 19. Ροτάσι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893023195. Ἐφημέριος: Μιχαήλ Βελεγράκης, τηλ. οἰκ. 2893022071, κιν. 6972051021.
 20. Στέρνες – Ἱ. Ν. Εἰσ. Θεοτόκου. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Σκουλᾶς, τηλ. οἰκ. 2893041787, κιν. 6972411160.
 21. Στόλοι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἐφημέριος: Νικόλαος Ἀνδρεαδάκης, τηλ. οἰκ. 2893032376, τηλ. κιν. 6977626506.
 22. Σωκαρᾶς – Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893031337. Ἐφημέριος: Χαράλαμπος Κοπανάκης, τηλ. οἰκ. 2893023027, κιν. 6974106929.
 23. Τεφέλι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου. Ἐφημέριος: Ἰωάννης Μπρίμης, τηλ. οἰκ. 2893051044, κιν. 6972223931.
 24. Τρεῖς Ἐκκλησίες. – Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Θεοτόκου. Ἐφημέριος: Γεώργιος Βακωνάκης, τηλ. οἰκ. 2893023664, κιν. 6974751719.
 25. Χάρακας – Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος. Τηλ. Ἱ. Ν. 2893023400. Ἐφημέριοι: Γεώργιος Γαργουλάκης, τηλ. οἰκ. 2893022628, κιν. 6977221648, Νεκτάριος Τριανταφυλλάκης, τηλ. οἰκ. 2893023235, κιν. 6974121686. Διάκ: Δημήτριος Κρουσταλάκης.