Καταγραφή και διαφύλαξη εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

katagrafi_ekl_klironomias

Καταγραφή και διαφύλαξη εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Tό τμῆμα αὐτό ἔχει ἤδη καταγράψει, σέ ἠλεκτρονική, φωτογραφική καί ἔντυπη μορφή, τήν ἐκκλησιαστική πολιτιστική κληρονομία τῶν Ἐνοριῶν τῶν τριῶν ἀπό τίς ἔξι ἈρχιερατικέςΠεριφέρειες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί συνεχίζει τήν ἐργασία αὐτή μέχρι τήν ὁλοκλήρωσή της. Παράλληλα ἀναμένεται ἡ ἔνταξη σέ εἰδικό πρόγραμμα, γιά τίς Ἐκκλησιαστικές Ἐπαρχίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τό ὁποῖο θά ἐπεκτείνει μέ πολλούς τρόπους τή δράση τοῦ ἐν λόγῳ τμήματος τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου μας.