Ἁγ. Δέκα – Ἱ. Ν. Ἁγ. Δέκα

Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓ. ΔΕΚΑ

pavlosgortinis

Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 μ. Χ.» σελ. 282, τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδάκη, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τίς πληροφορίες τῆς «Ἀφηγήσεως» τοῦ «Μαρτυρίου» ὁ Ἅγιος Παῦλος Ἐπίσκοπος Γορτύνης ἀμέσως μετά τή λήξη τῶν διωγμῶν καί ἀφοῦ εἶχαν περάσει 60 χρόνια ἀπό τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων, μετέβη …

Διαβάστε περισσότερα »

Μιά Ἐπιστολή τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου στον Λέοντα τόν Αὐτοκράτορα

Ἀπό μιά Ἐπιστολή τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, πρός Λέοντα τόν Αὐτοκράτορα, τοῦ ἔτους 457 μ. Χ. πού ἀναφέρεται στούς Ἁγ. Δέκα. Μετάφραση ἀπό τά λατινικά: Στυλ. Δ. Βασιλόπουλος, Καθηγητής. Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 μ. Χ.» τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδάκη, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Εἰς …

Διαβάστε περισσότερα »

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ ΙΕΡΕΩΣ

Χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τό ἐγκώμιό του, στούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες. Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ 250 μ. Χ.» τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδάκη, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. «…Ἦσαν δέ ἀπό πολλά μέρη τῆς Κρήτης. Ὁ ἕνας ἀπό τό ἕνα μέρος καί ὁ ἄλλος ἀπό τό ἄλλο∙ μά ξεχωριστά οἱ πέντε ἀπό …

Διαβάστε περισσότερα »

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΛΛΑΔΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τό ἐγκώμιό του, στούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες. Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτη 250 μ. Χ.» τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδάκη, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. «…Ἐπέρασαν ἡμέραι πολλαί, Εἶδεν καί ὁ τύραννος πῶς δέν κατορθώνει τίποτες εἰς τό ἀσεβές αὐτοῦ θέλημα…Τότε ἐπρόσταξε νά τούς πηγαίνουσιν εἰς τόν τόπον τῆς καταδίκης, …

Διαβάστε περισσότερα »