Πλάτανος – Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου

Ὅταν ἡ κτίση γίνεται Ἐκκλησία

platanos_13 (6)

Ὅταν ἡ κτίση γίνεται Ἐκκλησία  – Ι. ΝΑΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ Σχεδιασμὸς καὶ ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ (2008-2010) Κατὰ τὸν Ἅγ. Γερμανὸ Κωνσταντινουπόλεως «Ἐκκλησία ἐστὶ ἐπίγειος οὐρανὸς ἐν ᾖ ὁ ἐπουράνιος Θεὸς ἐνοικεῖ καὶ ἐμπεριπατεῖ» (P.G. τόμ. 98, σ. 384). Μία τέτοια οὐράνια ἐκκλησία ὁραματίστηκε καὶ θέλησε νὰ δημιουργήσει ἡ Ἐνορία Πλατάνου …

Διαβάστε περισσότερα »