Αγιολόγιο

Layout 1

 

Ἅγιοι Ἀπόστολοι

Κάρπος 26 Μαΐου
Παῦλος 29 Ἰουνίου
Τίτος 25 Αὐγούστου
Ἀρίσταρχος 27 Σεπτεμβρίου
Ζηνᾶς 27 Σεπτεμβρίου
Λουκᾶς Εὐαγγελιστής 18 Ὀκτωβρίου
Ἀρτεμᾶς 30 Ὀκτωβρίου
Ἀπολλώς 8 Δεκεμβρίου
 
 
 
Ἅγιοι Ἐπίσκοποι
 
oli i episopi
Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Δέησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. Ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλμπαντάκη
 
 

Με γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν Ἦχος πλ. δ΄

Γορτύνης τιμήσωμεν οπιστοί,
θείους ποιμενάρχας τούς κλάμψανταςρετας,
πλήθει τε θαυμάτων καί ργοιςφιλοθέοις,
ατνθείανεκόνακατασπαζόμενοι.

Ἀνδρέας Γορτύνης Ἀρχιεπ. Κρήτης ὑμνογράφος 4 Ἰουλίου
Κύριλλος Γορτύνης Ἱερομάρτυς 14 Ἰουνίου καί 9 Ἰουλίου
Μαρτύριος Γορτύνης μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τήν Κυριακή μετά τήν 13η Ἰουλίου
Πέτρος Γορτύνης νέος Ἱερομάρτυς 14 Ἰουλίου
Θεόδωρος Γορτύνης μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ε΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 25 Ἰουλίου
Μύρων Γορτύνης 8 Αὐγούστου
Εὐτύχιος Γορτύνης 17 Αὐγούστου
Ἰκόνιος Γορτύνης μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 9 Σεπτεμβρίου
Βασίλειος Γορτύνης 16 Σεπτεμβρίου
Εὐμένιος Γορτύνης 18 Σεπτεμβρίου
Παῦλος Γορτύνης α΄ Κυριακή Ὀκτωβρίου
Φίλιππος Γορτύνης 8 Ὀκτωβρίου
Ἠλίας Γορτύνης μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κατά μῆνα Ὀκτώβριο
Ἰωάννης Ἀρκαδίας μετά τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, κατά μῆνα Ὀκτώβριο
Μελέτιος Πηγᾶς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 13 Ὀκτωβρίου
 
 
  
Ἅγιοι Μάρτυρες
Σύναξις τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαψάντων Ἁγίων Μαρτύρων. Δέησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. Ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλμπαντάκη
Σύναξις τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαψάντων Ἁγίων Μαρτύρων. Δέησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. Ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλμπαντάκη

 

Με γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν Ἦχος πλ. δ΄

Ὑμνήσωμεν μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ,
τούς γῆν τῆς Γορτύνης ἁγιάσαντας ἀληθῶς,
ῥήθροις τῶν αἱμάτων καί πλήθει τῶν θαυμάτων,
πᾶσαν δέ Ἐκκλησίαν κατακοσμήσαντας.

Ἅγ. Μάρτυρες
Ἅγ. Δέκα 23 Δεκεμβρίου
Ἅγ. Νεομάρτυρες
Γεώργιος Πρεσβύτερος καί οἱ σύν αὐτῷ Δώδεκα Νεομάρτυρες Γέργερης Κυριακή τῶν Μυροφόρων
Ἰωάννης «Ἀρναουτογιάννης» 19 Μαΐου
Τρεῖς Νεομάρτυρες Ἀπόστολος, Ζαχαρίας καί Δημήτριος ἐξ Ἄ. Μουλίων, Κυριακή μετά τήν 15ην Αὐγούστου
Ἰσίδωρος Ἱερομάρτυς καί τέκνα αὐτοῦ Γεώργιος καί Εἰρήνη Βαλῆ Μεσαρᾶς 18 Ὀκτωβρίου

 

 

Όσιοι

osioi_gortinis
Σύναξις πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαψάντων Ὁσίων. Δέησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου. Ἔργο τοῦ κ. Στεφάνου Ἀλμπαντάκη
 

Με γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν , Ἦχος πλ. δ΄

Δεῦτε εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί,
Ὁσίους Πατέρας, τῆς Γορτύνης
θείους φρουρούς, πάντας
ἐπωνύμους ὁμοῦ καί ἀνωνύμους,
θαύμασι καί ἀσκήσει
τούς διαλάμψαντας.

Ἅγ. Ὁσιομάρτυρες
Εὐτυχιανός 17 Αὐγούστου
Ὅσιοι
Μάξιμος ὁμολογητής 21 Ἰανουαρίου
Μεθόδιος Νυβρίτου 25 Ἰουνίου
Παρθένιος καί Εὐμένιος Κουδουμᾶ 10 Ἰουλίου
Ἀρσένιος Ἁγιοφαραγγίτης 14 Ἰουλίου
Κασσιανή 17 Αὐγούστου
Χαράλαμπος Καλυβιανῆς 23 Αὐγούστου
Ἰωάννης Ξένος ἐκ Σίβα Πυργιωτίσσης 20 Σεπτεμβρίου
Ὁσιομ. και Ὁσίων Καλυβιανῆς 28 Σεπτεμβρίου
Νίκων «Μετανοεῖτε» 26 Νοεμβρίου
Γρηγόριος Σιναΐτης καί ὁ μαθητής αὐτοῦ Γεράσιμος Εὐβοεύς 27 Νοεμβρίου
 
 
 
Τήν Α΄ Κυριακή τοῦ Μαΐου: ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ τῆς Κρήτης διαλαμψάντων Ἁγίων.
Τήν Α΄ Κυριακή τοῦ Ἰουλίου: ἡ Σύναξις πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων.
A′ Kυριακή μετά τήν 25ην Αὐγούστου, τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγ. Ἀπ. Παύλου καί Τίτου.
Τήν Α΄ Κυριακή μετά την Κυριακή τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου κατά μῆνα Ὀκτώβριο, τῶν Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων τῶν Οἰκ. Συνόδων.
 
 

Τοιχογραφίες από τον Ι. Ν. Παναγίας Γοργοεπηκόου Πηγαϊδακίων