Εσπερινός της εορτής των Αγ. Κων/νου και Ελένης 2012

Από τον Εσπερινό της εορτής των ΑΓ. Κων/νου και Ελένης 2012