Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Μύρωνος τῆς Ἐνορίας Καπαριανῶν Μοιρῶν, 23/3/2018, ὅπου ἔψαλε χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, «Ἅγ. Τίτος», ὐπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἀντωνίου Μαθιουδάκη, Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς.