Το Φ.Ε.Κ. της Πολιτείας για τις Λειτουργίες και τις ιεροτελεστίες.

Φ.Ε.Κ.