Κυριακή της Ορθοδοξίας, Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών, 25/2/2018.