Κυκλοφόρησε το περιοδικό μας, «Ἐν Ἐσόπρῳ», τεύχος 47.

Κυκλοφόρησε το περιοδικό μας, «Ἐν Ἐσόπρῳ», μηνών Ιανουρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, τεύχος 47.

Μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στα παγκάρια των Εκκλησιών.

en_esoptro_47