Κυκλοφόρησε το περιοδικό μας, «Ἐν Ἐσόπρῳ», τεύχος 52.

Κυκλοφόρησε το περιοδικό μας, «Ἐν Ἐσόπρῳ», μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουρίου, Μαρτίου, 2019, τεύχος 52.
Μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στα παγκάρια των Εκκλησιών.