Θ. Λειτουργία της 30ης Δεκεμβρίου 2015, Ενορία Καρδαμιανών

Από τη Θ. Λειτουργία της 30ης Δεκεμβρίου 2015, Ενορία Καρδαμιανών