Θ. Λειτουργία στο Ι. Μετόχιο Αγ. Νικολάου, της Ι. Μονής Κουδουμα, εορτή ανακομιδής Ι. Λειψάνων Αγ. Νικολάου, Κυριακή 20/5/2018.