Θ. Λειτουργία στην Ενορία Τριών Εκκλησιών, Κυριακή 29/7/2018.