Θ. Λειτουργία στην Ενορία Κρότου, Κυριακή 4/11/2018.