Θ. Λειτουργία στην Ενορία Δουλίου, Κυριακή 3/2/2019.