Θ. Λειτουργία Μ. Πέμπτης Ι. Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Γεωργίου Μοιρών, 2018.