Εκδήλωση του τμήματος «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» Α. Ζαρός 25/8/2014

Aπό την εκδήλωση του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, με την επωνυμία «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί», στο Πνευματικό Κέντρο Άνω Ζαρού, 25/8/2014