Εκδήλωση του τμήματος Αγιογραφίας, Μοίρες 15-4-2011

Ἀπό τήν ἐκδήλωση τοῦ τμήματος Ἁγιογραφίας,
ἡ ὁποία ἔγινε στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν 15-4-2011
γιά τό Πάθος τοῦ Κυρίου καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα